آهنگ جدید محسن لرستانی بنام معما

آهنگ فارسی محسن لرستانی

کی هستی و چی هستی خدا میدونه

حل این معما من رو کرده میدونه