دانلود آهنگ سیوان گاگلی به نام شین و گریان

داگرتن گۆرانی شین و گریان سەیوان گاگلی

Shino Gryan Saywan Gagle

سیوان گاگلی نام شین و گریان

هتا دوینی دلدارم بوی

روناکایی شه وگارم بوی

ئه ی ایمرو بو به جیت هیشتم

وا ده زگیرانی سه فه ر بووی

 

خو تو وتت دلم بو تو

داگیرساوه و کو پشکو

ئه و پیمانه ی که دات به من

ئه مرو هه موی بوو به درو