دانلود آهنگ زیبای عدنان کریم بنام ناله ی بولبول

Download Music By Adnan Karim Called Kanile

آهنگ کردی عدنان کریم ناله ی بولبول

دانلود آهنگ کردی بسیار زیبای عدنان کریم به اسم ناله ی بولبول

متن کردی آهنگ و ترجمه فارسی اضافه شد

متن آهنگ ناله ی بولبول از عدنان کریم

بلبل وره تا روحی منو تویه بنالین
تو باخی گولانت چو آ من داخی دلانم
تا بادی خزان دای له گولو برگی رزاندم
صد جی وکو بلبل له جگر داخی خزانم
ای معدنه ی شیر و شکره ی گولبر و دلبر
ای تازه گولی داره گولی باخی جینانت
کس سری دمو عیشقی میانی ندزانی
اشکم بوه غمبازی همو رازی نیهانی
تو چونکه له لیلی گله شیرین تری بویه
مجنون درو دشتم و فرهادی زمانم
ایشم همو نالینه له ایشی دلی ریشم
کارم همو گریانه لبر دردی گرانم
فرموی که لگل هاتمته تو بده چاووت
ساساقی دسا جامیکه وا هر نگرانم
جذبی نگهت خوشی نهیشم بو بروی تو
قیبلم چوه تا مستی می پیری موغانم
تو چونکه له لیلی گله شیرین تری بویه
مجنون درو دشتم و فرهادی زمانم
ایشم همو نالینه له ایشی دلی ریشم
کارم همو گریانه لبر دردی گرانم
بلبل وره تا روحی منو تویه بنالین
تو باخی گولانت چو آ من داخی دلانم
تا بادی خزان دای له گولو برگی رزاندم
صد جی وکو بلبل له جگر داخی خزانم

ترجمه فارسی آهنگ ناله ی بولبول از عدنان کریم

بلبل بیا چون روحمون مثل همه ناله سر بدیم

تو بخاطر رفتن باغ گلت و من بخاطر رفتن داغ دلم

تا باد خزان باغ گلم رو نابود کرد

صد بار مثل بلبل ناله جگر سوز سر دادم

ای دلبر که مثل معدن شکر و گلی

ای گل تازه روی باغ

هیچکس راز دهان و عشق بینشون رو ندونست

اشک من شده راز غم پنهان

تو چون از لیلی شیرین تری بخاطر همین

مجنون صحرا و بیابان و فرهاد زمانه شدم

همه ناله های دردناکم بابت دل داغ دیده مه

کارم گریه ست بخاطر این درد سنگین

بهم گفت باهات اومدم چشماتو بهم بده

ساقی می بریز که نگرانم

جذبه نگاهت خوشی واسم نذاشت

قبله من الان مستی شده شبیه پیر مغان شدم

تو چون از لیلی شیرین تری بخاطر همین

مجنون صحرا و بیابان و فرهاد زمانه شدم

همه ناله های دردناکم بابت دل داغ دیده مه

کارم گریه ست بخاطر این درد سنگین

بلبل بیا چون روحمون مثل همه ناله سر بدیم

تو بخاطر رفتن باغ گلت و من بخاطر رفتن داغ دلم

تا باد خزان باغ گلم رو نابود کرد

صد بار مثل بلبل ناله جگر سوز سر دادم