دانلود آهنگ زیبای ناصر رزازی بنام چاره ی خه می من

 Download Kurdish Music By Naser Razazi Called Charai Xami Mn

آهنگ کردی ناصر رزازی چاره ی خه می من

متن آهنگ کردی ناصر رزازی بنام چارەی خەمی من مەی نیە


ﭼﺎﺭﻩ ﻱ ﺧﻪ ﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻬﻲ ﻧﻲ ﻳﻪ ﻣﻪ ﻳﺨﺎﻧﻪ ﺑﻠﻲ ﭼﻲ

ﺑﻪ ﻭ ﺩﻩ ﺭ ﺩﻩ ﻭ ﻩ ﻣﻪ ﻱ ﻧﺎﻣﮕﺮﻱ ﭘﻪ ﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﻠﻲ ﭼﻲ

ﭘﻴﻢ ﻭﺍﻧﻴﻪ ﻟﻪ ﻡ ﻏﻪ ﺩﺭ ﻩ ﻭﻩ ﻓﺮﻳﺎﻡ ﺑﮑﻪ ﻭﻱ ﮐﻪ ﺱ

ﺋﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻭ ﻭﻩ ﻓﺎﻱ ﺑﻮﻡ ﻧﻪ ﺑﻮﻭ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻠﻲ ﭼﻲ

ﻫﻪ ﺭ ﻋﺎﺷﻘﻪ ﺳﻮﺉ ﭼﻴﺸﻲ ﻧﻪ ﺑﻲ ﺩﻩ ﻳﺨﻪ ﻧﻪ ﺋﻪ ﺳﺘﻮ

ﺷﻪ ﻡ ﺋﺎﮔﺮﻱ ﮐﺮﺩﻭ ﺗﻪ ﻭﻩ ﭘﻪ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﻠﻲ ﭼﻲ

ﺗﺎﻭﺍﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺩﻩ ﺭ ﺑﻪ ﺩﻩ ﺭﻱ ﻭ ﺩﻩ ﺭ ﺩﻱ ﺳﻪ ﺭﻱ ﻣﻦ

ﻣﻪ ﻝ ﺧﻮﻱ ﺳﻪ ﺭﻱ ﺧﻮﻱ ﻫﻪ ﻟﮕﺮﻱ ﻫﻴﻼﻧﻪ ﺑﻠﻲ ﭼﻲ

ترجمه فارسی آهنگ ناصر رزازی بنام چاره ی خه می من

چاره ی غم من می نیست ، میخانه چی بگه

با این درد، می من رو نمیگیره، پیمانه چی بگه

بعید میدونم با این ظلم کسی به فریادم برسه

او که دوست من بود بی وفا بود، بیگانه چی بگه

 عاشق اگه کاری هم نکرده باشه گردنش میندازن

شمع آتیش به پاکرده، پروانه چی بگه

دربه دری و دردسر من تقصیر خودمه

پرنده ای که خودش کوچ کنه ، لانه ش چی بگه