دانلود آهنگ نوید زردی و هه ردی سلامی بنام عیشقت

Download Kurdish Music By Navid Zardi & Hardi Salami Called Ishqt

آهنگ کردی نوید زردی هه ردی سلامی عیشقت

متن کردی و ترجمه فارسی اضافه شد

متن کردی آهنگ عیشقت

پی بلین له دل ما دام ناوه
وک گولیک له چاوما رواوه
پی بلین ژیانم روخاوه ژینانم روخاوه
پی لین له دلما دام ناوه
وک گولیک له چاوما رواوه
پی بلین ژیانم روخاوه
ژیانم روخاوه به سه

***
عشقت دلمی درهینا وازم له دنیا هینا
توخوا دلم مشکینه مله وازم لی بینه
عشقی تو بی کوتایه ژین بی تو بی معنایه
چاوری سوزیکی توم هر نایه نایه نایه
عشقت دلمی درهینا وازم له دنیا هینا
توخوا دلم مشکینه مله وازم لی بینه
عشقی تو بی کوتایه ژین بی تو بی معنایه
چاوری سوزیکی توم هر نایه نایه نایه

***
نانا نانا تو راس پیم بله چیت له سری دایه
او کسی ایستا دلیت پی دایه قت وک من خوشی له تو نایه
نایه نایه نایه
هیلکنانت دینوه لام دیسان لیم ناگرین بنوم
بیره وریکانت هر دینو درون همو شه وی
چیت پی دله که وا دلم در دینی
روژی دردیکم به سر دینی اگر وک ئاگر شانم بسوتینی لیت بیزار نابم تو غم ره وینی

***
عشقت دلمی درهینا وازم له دنیا هینا
توخوا دلم مشکینه مله وازم لی بینه
عشقی تو بی کوتایه ژین بی تو بی معنایه
چاوری سوزیکی توم هر نایه نایه نایه
عشقت دلمی درهینا وازم له دنیا هینا
توخوا دلم مشکینه مله وازم لی بینه
عشقی تو بی کوتایه ژین بی تو بی معنایه
چاوری سوزیکی توم هر نایه نایه نایه
عشقت دلمی درهینا وازم له دنیا هینا
توخوا دلم مشکینه مله وازم لی بینه
عشقی تو بی کوتایه ژین بی تو بی معنایه
چاوری سوزیکی توم هر نایه نایه نایه

ترجمه فارسی آهنگ عشقت

بهش بگین هنوز جاش توی دلمه
مثل یک گل داخل چشمم رشد کرده
بهش بگین زندگیم نابود شده نابود شده
بهش بگین هنوز جاش توی دلمه
مثل یک گل داخل چشمم رشد کرده
بهش بگین زندگیم نابود شده بسه دیگه

***
عشقت قلبمو ازجاکند و از دنیا زده شدم
توروخدا دلمو نشکن و نگو دست از سرم بردار
عشق تو بی انتهاست زندگی بی تو بی معناست
چشم به راه چیزی از طرفت هستم که نمیاد نمیاد نمیاد
عشقت قلبمو ازجاکند و از دنیا زده شدم
توروخدا دلمو نشکن و نگو دست از سرم بردار
عشق تو بی انتهاست زندگی بی تو بی معناست
چشم به راه چیزی از طرفت هستم که نمیاد نمیاد نمیاد

***
نه نه راستشو بهم بگو چی تو سرته
اون کسی که الان دلتو بهش دادی قطعا اندازه من دوستت ندارهنداره نداره نداره
فکرت هر شب پیشم میاد و میره
چی بهت میگه که اینطوری دلمو میشکنی
هرروز یک بلایی سرم میاری اما اگر مثل آتش هم منو بسوزونی بازم از تو زده نمیشم چون غم هام فقط با تو از بین میرن

***
عشقت قلبمو ازجا کند و از دنیا زده شدم
توروخدا دلمو نشکن و نگو دست از سرم بردار
عشق تو بی انتهاست زندگی بی تو بی معناست
چشم به راه چیزی از طرفت هستم که نمیاد نمیاد نمیاد
عشقت قلبمو ازجا کند و از دنیا زده شدم
توروخدا دلمو نشکن و نگو دست از سرم بردار
عشق تو بی انتهاست زندگی بی تو بی معناست
چشم به راه چیزی از طرفت هستم که نمیاد نمیاد نمیاد
عشقت قلبمو ازجا کند و از دنیا زده شدم
توروخدا دلمو نشکن و نگو دست از سرم بردار
عشق تو بی انتهاست زندگی بی تو بی معناست
چشم به راه چیزی از طرفت هستم که نمیاد نمیاد نمیاد