دانلود اهنگ جدید میران علی به نام جانی وه ره |Mp3

Download new song by Miran Ali named cane Were mp3

گۆرانی جانێ وەرە بەرهامی نوێ میران عەلی

متن آهنگ جدید جانی وه ره از میران علی در ادامه …

میران علی جانی وه ره


جانێ وارا ديلاني
سابرا من کالاک بتادهیت
او کراسی شین و زەر باوربکا گالاک شتا دهیت
جاني وارا ديلاني سابرا من کالاک بتادهیت
او کراسی شین و زار.
باورکا گالاک شتا دهیت کالاک شتا دهیت
سنگی موری مارجان گالاک شتا دهیت
گالاک شتا دهیت
ری و سال کیندال گالاک شتا دهیت
ری وسور کاندال گالاک شتا دهیت
گالاک شتا دهیت
ئو کانیا شیرین
گالاک شتا دهیت
اها او گرنژین
گالاک شتا دهیت های خاتینا من
او شال بازن و گوهار گالاک شتا دهیت
گالاک شتا دهیت او برچا لاو
گالاک شتا دهیت باژنا زراف
گالاک شتا دهیت نازو دلبرین دهی و دچی دبیژی بارین
جاني وارا ديلاني سابرا من کالاک بتادهیت او کراسی شین و زار باورکا گالاک شتا دهیت
جاني وارا ديلاني سابرا من کالاک بتادهیت او کراسی شین و زار
باورکا گالاک شتا دهیت گالاک شتا دهیت سنگی موری مرجان گالاک شتا دهیت
ری سور کاندال گالاک شتا دهیت سنگی موری مرجان گالاک شتا دهیت
ری و سور کاندال گالاک شتا دهیت


میران علی جانی وه ره