دانلود رپ کوردی جدید کاریگر به نام داده

داگرتن گۆرانی جەدید کاریگەر بە ناو دادە.

Dagrtn gorani Dade Le Sadeq Kariger

دادە غەریب و تەنیام
دادە تێر بە دڵ گریام
دادە نەماوە بڕیام
دادە وشک بوو دەریام
دادە مەرزەکان منیان بڕی
نەک من مەرزەکان