دانلود آهنگ عباس کمندی بنام گلی زرد و سور

Download Music By Abbas Kamandi Called Gouli Zerd O Soor

دانلود آهنگ عباس کمندی گلی زرد سور

متن آهنگ و ترجمه فارسی اضافه شد

متن آهنگ گولی زرد و سور از عباس کمندی

خوینت شیرینه وینه ی نباته

دلم ایستشه هر به تماته

خوینت شیرینه به وینه ی قنده

سبارت به تو دل  لیره بنده

گولی زرد و سوری سلیمان بگی بانه

به وینت نیه له روی جیهانه

آوی کوردوستان سرچاوکه ی کوثره ی

خاکی بانه به وینه ی گوهره

هلگره برنو شره له بانه

ام شره له سر بالا برزانه

به تفنگی برنو بانه چول اکم

ام شره له سر نرمو نول اکم

گولی زرد و سوری سلیمان بگی بانه

به وینت نیه له روی جیهانه

آوی کوردوستان سرچاوکه ی کوثره ی

خاکی بانه به وینه ی گوهره

خوینت شیرینه وینه ی نباته

دلم ایستشه هر به تماته

خوینت شیرینه به وینه ی قنده

سبارت به تو دل  لیره بنده

گولی زرد و سوری سلیمان بگی بانه

به وینت نیه له روی جیهانه

آوی کوردوستان سرچاوکه ی کوثره ی

خاکی بانه به وینه ی گوهره

ای دنگ بوچه نای بوچه اکی گیر

بو ناله ت نای وک ناله ی نچیر

ای دنگ بوچه نای به داخانه وه

به یادی گولی ایلاخانه وه

گولی زرد و سوری سلیمان بگی بانه

به وینت نیه له روی جیهانه

آوی کوردوستان سرچاوکه ی کوثره ی

خاکی بانه به وینه ی گوهره

خاکی بانه به وینه ی گوهره

خاکی بانه به وینه ی گوهره

ترجمه فارسی آهنگ گولی زرد و سوز از عباس کمندی

اینقدر شیرینی مثل نباتی
دلم هنوزم به آرزوته
اینقدر شیرینی شبیه قندی
بخاطر تو دلم اینجا بند شده
گل زرد و قرمز سلیمان بگ بانه
مثل تو روی زمین وجود نداره
سرچشمه آب کردستان از آب کوثره
خاک بانه مثل طلاست
تفنگ برنو رو بردار توی بانه دعواست
دعوا بخاطر قد بلندهاست
با تفنگ برنو بانه رو خالی میکنم
این دعوا رو بخاطر اون میکنم
گل زرد و قرمز سلیمان بگ بانه
مثل تو روی زمین وجود نداره
سرچشمه آب کردستان از آب کوثره
خاک بانه مثل طلاست
اینقدر شیرینی مثل نباتی
دلم هنوزم به آرزوته
اینقدر شیرینی شبیه قندی
بخاطر تو دلم اینجا بند شده
گل زرد و قرمز سلیمان بگ بانه
مثل تو روی زمین وجود نداره
سرچشمه آب کردستان از آب کوثره
خاک بانه مثل طلاست
ای صدا چرا در نمیای و گیر میکنی
چرا صدات مثل صدای شکار در نمیاد
ای صدا چرا از ته دل با حسرت نمیای
به یاد گل زیبا در نمیای
گل زرد و قرمز سلیمان بگ بانه
مثل تو روی زمین وجود نداره
سرچشمه آب کردستان از آب کوثره
خاک بانه مثل طلاست
خاک بانه مثل طلاست
خاک بانه مثل طلاست