دانلود آهنگ کردی جدید محمد پروش بنام لی بورده بوم

Download new kurdish song by Mhamad Parosh called Le Bwrdabwm

دانلود آهنگ محمد پروش لی بورده بوم

من شایستە م وام لێ بکە ی
لێ بوردە بووم زیاد لە پێویست

من خۆم کردە قوربانی تۆ
کە چی دلت منی نە ویست

من خۆم وام کرد کە وا ئێستا
بارودۆخم بگات بە مە

من تێناگە م بۆچی ئە شق
بە دڵ نیە لە م سە ردە مە

لە جیاتی تۆ ئامادە بووم
رۆحم بسپێرم بە م داخە وە

کە چی ئێستا تۆ بە م شێوە
وەڵامی من ئە دە یتە وە

لە سە رە تا ھە ر دەبوایە
لێت دورکەوم واز بھێنم

بە راستگۆی قسە ت نە کرد
تە نھا ئە دویست بدوێنم

تۆ یاریت کرد بە ھەستی من
بە زیندویی دڵت کوشتم

بە دووروییت ھە ڵخە لە تام
ئێستاکە تێگە یشتم

تۆ یاریت کرد بە ھەستی من
بە زیندویی دڵت کوشتم

بە دووروییت ھە ڵخە لە تام
ئێستاکە تێگە یشتم

لە جیاتی تۆ ئامادە بووم
رۆحم بسپێرم بە م داخە وە

کە چی ئێستا تۆ بە م شێوە
وەڵامی من ئە دە یتە وە

لە سە رە تا ھە ر دەبوایە
لێت دورکەوم واز بھێنم

بە راستگۆی قسە ت نە کرد
تە نھا ئە دویست بدوێنم

تۆ یاریت کرد بە ھەستی من
بە زیندویی دڵت کوشتم

بە دووروییت ھە ڵخە لە تام
ئێستاکە تێگە یشتم

تۆ یاریت کرد بە ھەستی من
بە زیندویی دڵت کوشتم

بە دووروییت ھە ڵخە لە تام
ئێستاکە تێگە یشتم