دانلود آهنگ نتوری از عباس کمندی

download music neturi – abbas kamandi

دانلود آهنگ نه توری کچه نه توری از زنده یاد عباس کمندی

متن و ترجمه فارسی اضافه شد

متن کردی آهنگ نه توری همراه با ترجمه فارسی

درخواستی کاربران

متن شعر نتوری عباس کمدی

ئه م ماله هه ژاریمه به سه رما نه روخینی نه توری
سه ر له خومو له مالو منالم نه شیوینی نه توری
ئه م ماله به بونه ی توه به ر پایه عه زیزم عه زیزم
لانه یکی فه قیرانه یه بومی نه رمینی نه توری

نه توری نه توری کچه نه توری
وه لا نیه سم تاطاقت دووری بیلا نیه سم طاقت دووری

تو بلی شاخی مار شیری مه لی چک بوت ئه سینم نه توری
تو بلی گیانو ده وی هه ر به خودا بوت ده رهینم نه توری
به و شه رطه که دیسان وه کو جاران تو له ویا بی عه زیزم
ئاوازی هه زار بولبولی شه یدات بو ئه خوینم نه توری

نه توری نه توری کچه نه توری
وه لا نیه سم تاطاقت دووری بیلا نیه سم طاقت دووری

به ینی منو تو حه یفه که تیکی بشیوینن نه توری
مه یلانه که دل ایمه له یک تر بروینن
گوی مه گره له تانه و ته شه ری خه یلی به خیلان عه زیزم
روژیک نیه صد لانه له سه ردا نشیوینی

نه توری نه توری کچه نه توری
وه لا نیه سم تاطاقت دووری بیلا نیه سم طاقت دووری

ترجمه فارسی آهنگ نتوری عباس کمندی

این خانه ی فقیرانه ی فقیرانه رو روی سرم خراب نکنی قهر نکنی

خودمو خانه و زنو بچه ام راسرگردان نکنی قهر نکنی

این خانه بخاطر تو پا برجاس عزیزم

خانه ی فقیرانه ایست ویرانش نکنی قهر نکنی

****

قهر نکنی قهر نکنی دختر قهر نکنی

بخدا طاقت دوری ندارم به ولا طاقت دوری ندارم

***

تو بگو شاخ مار یا شیر گنجشک میخواهم برات میارم قهر نکنی

تو بگو جون میخوام بخدا فدایت میکنم قهر نکنی

به شرطی که بازم مثل گذشته پیشم باشی

آواز هزار بلبل شیدا را برایت میخوانم قهر نکنی

***

قهر نکنی قهر نکنی دختر قهر نکنی

بخدا طاقت دوری ندارم به ولا طاقت دوری ندارم

***

بین منو تو حیفه که شکراب بشه قهر نکنی

اجازه نده که دل مارو از هم جدا کنن

به تعنه ها و حرف های حسودان گوش نده عزیزم

روزی نیست که صد خانه را ویران کند

***

قهر نکنی قهر نکنی دختر قهر نکنی

بخدا طاقت دوری ندارم به ولا طاقت دوری ندارم