دانلود آهنگ نجم الدین غلامی بنام نان

Download Music By Najmadin Gholami Called Nan

دانلود آهنگ نجم الدین غلامی نان

متن آهنگ و ترجمه فارسی اضافه شد

متن آهنگ نان از نجمه غلامی

من او کسه م همو روژه هی ژین های ژین
من او کسه م همو روژه هی ژین های ژین
ژیانی امروم افروشم بو کرینی نانی سبه ی
ژیانی امروم افروشم بو کرینی نانی سبه ی
امروش دیسان هاتومه در هی ژین های ژین
امروش دیسان هاتومه در هی ژین های ژین
ژیانی امروم بفروشم بو کرینی نانی سبه ی
ژیانی امروم بفروشم بو کرینی نانی سبه ی
لیم ناکره خاونی نان لیم ناکره
لیم ناکره خاونی نان لیم ناکره
هناوکم هنگاو ادا دینو گرو
هناوکم هنگاو ادا دینو گرو

هی داد هی بیداد هی داد هی بیداد
لم بازاره بی روحه دا ژیان هرزان تره له نان
لم بازاره بی روحه دا ژیان هرزان تره له نان
من او کسه م همو روژه هی ژین های ژین
من او کسه م همو روژه هی ژین های ژین
ژیانی امروم افروشم بو کرینی نانی سبه ی
ژیانی امروم افروشم بو کرینی نانی سبه ی
امروش دیسان هاتومه در هی ژین های ژین
امروش دیسان هاتومه در هی ژین های ژین
ژیانی امروم بفروشم بو کرینی نانی سبه ی
لیم ناکره خاونی نان لیم ناکره
لیم ناکره خاونی نان لیم ناکره
هناوکم هنگاو ادا دینو گرو
هناوکم هنگاو ادا دینو گرو
هی داد هی بیداد هی داد هی بیداد
لم بازاره بی روحه دا ژیان هرزان تره له نان
لم بازاره بی روحه دا ژیان هرزان تره له نان
لم بازاره بی روحه دا ژیان هرزان تره له نان
لم بازاره بی روحه دا ژیان هرزان تره له نان

 

ترجمه فارسی آهنگ نان از نجمه غلامی

ای زندگی های زندگی من همونم که هر روز
ای زندگی های زندگی من همونم که هر روز
زندگی امروزم رو میفروشم تا نون فردامو در بیارم
زندگی امروزم رو میفروشم تا نون فردامو در بیارم
ای زندگی های زندگی امروزم اومدم بیرون
ای زندگی های زندگی امروزم اومدم بیرون
زندگی امروزم رو بفروشم برای خرید نان فردام
زندگی امروزم رو بفروشم برای خرید نان فردام
صاحب نون ازم نمیخره نمیخره زندگی مو
صاحب نون ازم نمیخره نمیخره زندگی مو
هی قدم میزنم و میام و میرم
هی قدم میزنم و میام و میرم
ای داد و بیداد ای داد و بیداد

بخاطر این بازار بی رونق که زندگی از نون ارزون تره
بخاطر این بازار بی رونق که زندگی از نون ارزون تره
ای زندگی های زندگی من همونم که هر روز
ای زندگی های زندگی من همونم که هر روز
زندگی امروزم رو میفروشم تا نون فردامو در بیارم
زندگی امروزم رو میفروشم تا نون فردامو در بیارم
ای زندگی های زندگی امروزم اومدم بیرون
ای زندگی های زندگی امروزم اومدم بیرون
زندگی امروزم رو بفروشم برای خرید نان فردام
صاحب نون ازم نمیخره نمیخره زندگی مو
صاحب نون ازم نمیخره نمیخره زندگی مو
هی قدم میزنم و میام و میرم
هی قدم میزنم و میام و میرم
ای داد و بیداد ای داد و بیداد
بخاطر این بازار بی رونق که زندگی از نون ارزون تره
بخاطر این بازار بی رونق که زندگی از نون ارزون تره
بخاطر این بازار بی رونق که زندگی از نون ارزون تره
بخاطر این بازار بی رونق که زندگی از نون ارزون تره