دانلود آهنگ کاله به ی از عباس کمندی

عباس کمندی
20+
بازدید : 7549

دانلود آهنگ کاله به ی از عباس کمندی

Download Music By Abbas Kamandi Called Kala Bay

دانلود آهنگ کاله به ی عباس کمندی

متن کردی آهنگ کاله بەی از عباس کمندی


دﻩ رﻣﺎﻧﯽ زاﻣﺎن دﻩ ردﻩ ﮐﻪ ی ﮐﺎرﯾﻢ

ﻫﻪ ورازی ﻧﺎﻟﻪ ی ﺷﻪ وان ﺑﯿﺪارﯾﻢ

راﺣﻪ ﺗﯽ ﺟﻪ ﺳﻪ ی ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی، ﻣﻪ ﯾﻨﻪ ت ﺑﺎرﻩ ﮐﻪ م

ﺗﻪ ﺳﮑﯿﻨﯽ دﻟﻪ ی ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی ، ﭘﺮ ﺟﻪ ﺧﺎرﻩ ﮐﻪ م

ﻧﻪ ﺳﺎل و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﮓ ﺋﺎی ﺋﺎی ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی،ﻧﻪ روژ و ﻧﻪ ﺷﻪ و

ﻧﻪ ﺳﺎﺗﯽ ﺋﺎرام ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی، ﻧﻪ دﻩ ﻗﯿﻘﻪ ﺧﻪ و

ﻧﻪ ﺳﺎل و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﮓ ﺋﺎی ﺋﺎی دﻩ ردو ﻟﯿﻢ،ﻧﻪ روژ و ﻧﻪ ﺷﻪ و

ﻧﻪ ﺳﺎﺗﯽ ﺋﺎرام ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی، ﻧﻪ دﻩ ﻗﯿﻘﻪ ﺧﻪ و

ﻧﺎﺳﮏ ﺗﻪ دارﻩ ک ﻓﻪ ﺳﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺎرﻩ

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺋﺎراﯾﺶ ﻫﻪ رد و ﮐﻮﺳﺎرﻩ

ﺑﻮ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺧﺎﺳﻪ ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی، ﻫﻪ وا و ﺳﻪ ﯾﺮی ﺑﺎخ

ﻟﻪ دوری ﺋﺎزﯾﺰ ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی، ﻧﻪ ﯾﺒﯽ ﺋﺎخ و داخ

ﻫﻪ ر ﺳﻪ ر ﺳﻪ راوی ﺋﺎی ﺋﺎی دﻩ ردو ﻟﯿﻢ ﮐﻪ وﺗﻤﻪ ﻧﺎوی

ﺳﻪ رﭼﺎوﮔﻪ ی وﺷﮏ و ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی، ﺋﺎو ﺗﯽ ﻧﻪ زاوی

ﺷﻪ وی ﺑﻪ ﯾﺎدی ژﯾﻨﯽ راﺑﺮدو

ﺑﻪ ﯾﺎدی ﮔﻮﻟﯽ ﻋﻮﻣﺮی ﺑﺎ ﺑﺮدو

ﺳﻪ ری ﺑﮑﯿﺸﻪ ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی، ﻫﻪ وارﮔﻪ ی وﯾﺮان

ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮﻩ ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی ، ﻟﻪ دﯾﺪﻩ ی ﮐﻮﯾﺮان

ﺑﺰان ﯾﺎرﻩ ﮐﻪ ی ﺋﺎی ﺋﺎی دﻩ ردو ﻟﯿﻢ، ﮐﻮﻧﻪ ﻫﺎودﻩ ﻣﺖ

ﭼﻮن ﺑﻮﻩ ﺗﻪ ﯾﺎری ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی، ﭘﯿﺮی ﻣﻪ ﯾﺨﺎﻧﻪ ت

ﺑﻮ ﺗﺎ دﯾﺖ ﮐﺮدت ﻣﻪ ﯾﻠﯽ ﺟﯿﺎﯾﯽ

ﻧﻪ ﺗﺪا ﻓﺮﺳﻪ ﺗﯽ ﮔﻪ ردن ﺋﺎزاﯾﯽ

دﻩ رﮐﻪ وﺗﻪ ﻣﻪ ﺣﺸﻪ ر ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی، ﺑﻪ ﯾﻨﯽ ﺟﻪ ﻣﺎﻟﺖ

ﺑﻪ رﻧﺎدﻩ م ﻟﻪ دﻩ س ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی، داوﯾﻦ ﺧﻪ ﯾﺎﻟﺖ

ﺣﻪ ﺳﺮﻩ ﺗﺎن ﯾﻪ ک ﯾﻪ ک ﺋﺎی ﺋﺎی دﻩ ردو ﻟﯿﻢ، وﻩ دل ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺧﻮم

ﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﻪ ر وﻩ ﻣﻮر ﻫﻮ ﻫﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ی، ﮐﻪ س ﻧﻪ ﺧﺎﻧﺪﻩ ﺧﻮم

navadownload support
  گلچین های کمیاب اختصاصی نوادانلود

گلچین بهترین آهنگهای شهین طالبانی

  قیمت خرید :    2000 تومان   تعداد آهنگ ها :   17   حجم فایل :   70 مگابایت ادامه مطلب و خرید
دانلود گلچین آهنگهای شهین طالبانی

دانلود گلچین کمیاب بهترین آهنگهای کریم کابان

  قیمت خرید :    2000 تومان   تعداد آهنگ ها :   14   حجم فایل :   107 مگابایت ادامه مطلب و خرید
دانلود گلچین آهنگهای کریم کابان

دانلود گلچین کمیاب آهنگهای کاست قدیمی علی زندی

  قیمت خرید :    2000 تومان   تعداد آهنگ ها :   26   حجم فایل :   150 مگابایت ادامه مطلب و خرید
آهنگ قدیمی علی زندی

دانلود مجموعه اشعار کردی ماموستا گوران ، مەحوی و نالی

  قیمت خرید :    2000 تومان   تعداد آهنگ ها :   9   حجم فایل :   302 مگابایت ادامه مطلب و خرید
دانلود دکلمه اشعار کردی