دانلود آهنگ کردی کزه کز از ابراهیم الفتی

Download Kurdish Song by ebrahim olfati called kze kz
داگرتنی گۆرانی کزه کز له ئێبراهیم ئۆلفەتی

برای دیدن متن این آهنگ بر روی ادامه و دانلود کلیک کنید


که‌م به‌وه شوونم سه‌ونزڵه
یه‌ێ وه‌ێ گران ها له وه‌رم
كۊیه‌ و بێاوان ناسنه‌م
عومرێگه‌سه ده‌روه‌ده‌رم
هشك هڵاتی چۊ چیلگم
نزێ له ناو گیانم نیه
عشقد ئاگر بچووده لێ
خاس خه‌ڕگی ناده‌سه‌رم
كزه‌كز واێ شه‌وه‌كی
خه‌ێده‌مه هۊر رووژه‌گه
چمان وه نازێگه‌و وه‌تی
زه‌ڕه‌ی نیه‌چی له خاترم
چه‌میا وه بار خه‌م قه‌دم
ته‌نیا و بێكه‌س كه‌فتمه
چۊ ته‌كه دار بێ گڵا
كه‌س نه‌مه‌نه ده‌ر و وه‌رم
هاها كه‌پوو ته‌نیا كه‌سم
گڕی بنیشه لاێ ده‌سم
گووش بته‌كن وه ئێ
هناس سه‌رد و ره‌نج بێوه‌رم
كڕیوه‌ی زمسان ها له رێ
هه‌ێروو وه ئێ سووز و یه‌خه
مه‌گه‌ر به‌نه‌ێ خودا نیم
ك جوور كۊره‌ێ ئاگرم
تا وه ده‌س تو ده‌ر بچم
بۊمه هساره‌ێ ژێر ئه‌ور
واێ له ده‌س قسمه‌ت عشق
هه ناسه‌ده وه‌راوه‌رم
به‌وره‌و وه شوونم سه‌ونزڵه
ئێ وه‌ێ گرانه هه‌ر خوه‌دی
كه‌وكه‌وه‌گه‌ێ نه‌خشینه‌مه
ده‌س وه ده‌سه‌یلد بگرم