شرایت نشر آهنگ کوردی در بزرگترین رسانه موسیقی کوردی

? #تعرفە نشر ترانە درکانال?
? @Bartaonana

?تعرفە پخش ترانە با کاور :
قیمت : ۳۰ هزار تومان

?تعرفە پخش موزیک ویدیو:
قیمت : ۴۰ هزار تومان

?تعرفە پخش ترانە با کاور+ موزیک ویدیو :
قیمت : ۶۰ هزار تومان

 

? نشر ترانە در تنها ربات تخصصی موسیقی کوردی?
? @SteryoBot
?تعرفە پخش ترانە در ربات :
قیمت : ۱۰ هزار تومان

 

? نشر ترانە در وب سایت نوادانلود?
? navadownload.ir

? ترانە با کاور :
قیمت : ۴۰ هزار تومان