دانلود زیبا طاهر خلیلی به نام لنجه

دانلۆد گۆرانی لەنجە تاهێر خەلیلی

ده ترسم بمرم به گل دامپوشن

هیچ خوشیم نه دی له دونیای روشن

این آهنگ همراه با تیپ موسیقی مهاباد خوانده شده

آهنگ لنجه از طاهر خلیلی