شعر محی الدین حق شناس شەو چلە ( شب یلدا )

بررسی مراسم شب چله کردستان با شعر و صدای استاد محی الدین حق شناس

 

دانلود مجموعه کامل شاره که م سنه از محی الدین حق شناس