ای رقیب نجم الدین غلامی

دانلود سرود ای رقیب از نجم الدین غلامی Mp3

آهنگ نجم الدین غلامی به نام ای رقیب

داگرتن گۆرانی ئەی ڕقیب هەر ماوە قەومی کورد زمان سروود نەجمەدین غوڵامی

متن آهنگ ای رقیب نجمه غولامی در ادامه …

ای رقیب نجم الدین غلامی

ئەی ڕەقیب هەر ماوە قەومی کورد زمان
نایشکێنێ دانەریی تۆپی زەمان

کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان

ئێمە ڕۆڵەی رەنگ و سوور و شۆڕشین
سەیری که خوێناوییه ڕابوردمان

کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان

 

ئێمه ڕۆڵەی کاوەی ئاسنگەرین
دینمان ئایینمانه نیشتمان

کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان

لاوی کورد هەستایه سەرپێ وەک دلێر
تا به خوێن نەخشی بکا تاجی ژیان

کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان

لاوی کوردی حازر و ئامادەیه
گیان فیدایه گیان فیدایه گیان فیدا

کەس نەڵێ کورد مردووە کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان

 

ای رقیب نجم الدین غلامی

ئەی ڕەقیب هەر ماوە قەومی کورد زمان
نایشکێنێ دانەریی تۆپی زەمان

کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان

ئێمە ڕۆڵەی رەنگ و سوور و شۆڕشین
سەیری که خوێناوییه ڕابوردمان

کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان

 

ئێمه ڕۆڵەی کاوەی ئاسنگەرین
دینمان ئایینمانه نیشتمان

کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان

لاوی کورد هەستایه سەرپێ وەک دلێر
تا به خوێن نەخشی بکا تاجی ژیان

کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان

لاوی کوردی حازر و ئامادەیه
گیان فیدایه گیان فیدایه گیان فیدا

کەس نەڵێ کورد مردووە کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان