دسته بندی : آهنگ عاشقانه, برهم حسن تاریخ : 22nd نوامبر, 2017 نویسنده : مدیر بازدید : 17834
برهم حسن

دانلود آهنگ کردی برهم حسن بنام چاوه روانی

Download Kurdish Music by Barham Hasan Called  Chawarwani

آهنگ کردی  برهم حسن چاوه روانی

دسته بندی : آهنگ عاشقانه, برهم حسن تاریخ : 22nd نوامبر, 2017 نویسنده : مدیر بازدید : 18663
برهم حسن

دانلود آهنگ کردی برهم حسن بنام چاوکانت

Download Kurdish Music by Barham Hasan Called  Chawakant

آهنگ کردی  برهم حسن چاوکانت

دسته بندی : آهنگ غمگین, برهم حسن تاریخ : 22nd نوامبر, 2017 نویسنده : مدیر بازدید : 18135
برهم حسن

دانلود آهنگ کردی برهم حسن بنام له یاد ناچی

Download Kurdish Music by Barham Hasan Called La Yad Nachi

آهنگ کردی  برهم حسن له یاد ناچی

دسته بندی : آهنگ قدیمی, برهم حسن تاریخ : 22nd نوامبر, 2017 نویسنده : مدیر بازدید : 17973
برهم حسن

دانلود آهنگ کردی برهم حسن بنام جار به جاری

Download Kurdish Music by Barham Hasan Called Jar Ba Jari

آهنگ کردی  برهم حسن جار به جاری

دسته بندی : آهنگ غمگین, آهنگ قدیمی, برهم حسن تاریخ : 22nd نوامبر, 2017 نویسنده : مدیر بازدید : 19117
برهم حسن

دانلود آهنگ کردی برهم حسن بنام هر چن دور بم

Download Kurdish Music by Barham Hasan Called Har Chan Dur Bm

آهنگ کردی  برهم حسن هر چن دور بم

دسته بندی : آهنگ قدیمی, برهم حسن تاریخ : 22nd نوامبر, 2017 نویسنده : مدیر بازدید : 16426
برهم حسن

دانلود آهنگ کردی برهم حسن بنام هناسمی

Download Kurdish Music by Barham Hasan Called Hanasami

آهنگ کردی  برهم حسن هناسمی

دسته بندی : آهنگ قدیمی, برهم حسن تاریخ : 22nd نوامبر, 2017 نویسنده : مدیر بازدید : 16268
برهم حسن

دانلود آهنگ کردی برهم حسن بنام دلی شتم

Download Kurdish Music by Barham Hasan Called Dli Shetm

آهنگ کردی  برهم حسن دلی شتم

دسته بندی : آهنگ عاشقانه, برهم حسن تاریخ : 22nd نوامبر, 2017 نویسنده : مدیر بازدید : 15790
برهم حسن

دانلود آهنگ کردی برهم حسن بنام دیته وه

Download Kurdish Music by Barham Hasan Called Ba Ditawa

آهنگ کردی  برهم حسن دیته وه

دسته بندی : آهنگ عاشقانه, برهم حسن تاریخ : 22nd نوامبر, 2017 نویسنده : مدیر بازدید : 15729
برهم حسن

دانلود آهنگ کردی برهم حسن بنام به جسته لیره م

Download Kurdish Music by Barham Hasan Called Ba Jasta Leram

آهنگ کردی  برهم حسن به جسته لیره م