جواد حجتی - قراره جواد حجتی قراره
12164
دی ۲, ۱۳۹۵
نوید زردی - دلکم
4765
فروردین ۳, ۱۳۹۶
نوید زردی هەپەرکە
2829
فروردین ۱۶, ۱۳۹۶
نوید زردی 2017
2995
فروردین ۵, ۱۳۹۶
نوید زردی 2017
4512
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
نوید زردی تاریکی
4524
اسفند ۲۳, ۱۳۹۵
نوید زردی هژیر تاقانه کی
3258
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵
نوید زردی
6759
اسفند ۸, ۱۳۹۵
نوید زردی 2017