جواد حجتی - قراره جواد حجتی قراره
12157
دی ۲, ۱۳۹۵
نوید زردی - دلکم
4764
فروردین ۳, ۱۳۹۶
نوید زردی هەپەرکە
2994
فروردین ۵, ۱۳۹۶
نوید زردی 2017
4511
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
نوید زردی تاریکی
4523
اسفند ۲۳, ۱۳۹۵
نوید زردی هژیر تاقانه کی
3257
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵
نوید زردی
6758
اسفند ۸, ۱۳۹۵
نوید زردی 2017
4158
اسفند ۶, ۱۳۹۵
نوید زردی