جواد حجتی - قراره جواد حجتی قراره
23861
مهر ۲۹, ۱۳۹۵
نوید زردی لاوه لاوه
11946
دی ۲, ۱۳۹۵
نوید زردی - دلکم
4586
فروردین ۳, ۱۳۹۶
نوید زردی هەپەرکە
2699
فروردین ۱۶, ۱۳۹۶
نوید زردی 2017
2821
فروردین ۵, ۱۳۹۶
نوید زردی 2017
4382
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
نوید زردی تاریکی
4327
اسفند ۲۳, ۱۳۹۵
نوید زردی هژیر تاقانه کی
3165
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵
نوید زردی